DIGI – PETROSAINS ROBOTIC WORKSHOP 2017

Aktiviti terkini | 07 - 09 Mei 2017

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Temangan

Tujuan :
• Memperkenalkan dan memberi pengetahuan dalam bidang robotik kepada pelajar-pelajar yang tidak/kurang berpeluang tetapi mempunyai rasa ingin tahu.
• Menggalakkan pelajar untuk berfikir secara logik dan sistematik melalui modul melibatkan pengaturcaraan (coding), pemasangan peralatan elektronik/mekanikal, dan pengendalian robot.
• Meningkatkan minat pelajar dalam pendidikan STEM dan menjana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) pelajar.

Aktiviti Berkaitan:
• Program ini akan dibuka kepada pelajarpelajar dari sekolah-sekolah sekitar Pusat Internet 1Malaysia (PI1M) yang diuruskan oleh Digi, di seluruh Negara yang melibatkan 18 orang pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah.
• Bengkel tiga hari itu, yang dibahagikan kepada dua sesi, melihat pelajar mereka bentuk, memasang dan pengaturcaraan robot mereka sendiri di bawah bimbingan jurulatih yang pakar dalam bidang robotik.

Kebaikan dan Kelebihan Aktiviti :
• Dapat mewujudkan minat di kalangan mereka untuk terlibat dengan kejuruteraan, sains dan teknologi.
• Membantu untuk memupuk kemahiran kejuruteraan, pengaturcaraan komputer, inovasi dan kreativiti di kalangan pelajar-pelajar ini.
• Pelajar-pelajar dapat membuat keputusan teknikal yang berkaitan, belajar bagaimana untuk bekerja sebagai satu pasukan, berfikir secara kritis serta menguruskan kemahiran menyelesaikan masalah mereka.

Sekolah & PI1M yang Terlibat :
• SMK Temangan - PI1M Temangan
• SMK Ipoh - PI1M Kuala Paku
• SMK Kemahang - PI1M Felda Kemahang
• SMK Belimbing - PI1M Kg Belimbing
• SMK Manek Urai - PI1M Manek Urai
• SMK Kok Lanas - PI1M Kok Lanas

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :