SIAPSIAGA BANJIR (SIMULASI RADIO AMATUR)

Aktiviti terkini | 04 November 2017

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Temangan

Tujuan :
Tujuan program ini diadakan adalah bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersiapsiaga menghadapi kemungkinan bencana banjir. Untuk mengurangkan kesan bencana dengan menolong komuniti untuk lebih bekerja sama secara lebih efektif, dengan mempertingkatkan kemampuan mereka memberi perhatian kepada bencana yang akan berlaku. Selain itu, untuk member peringatan kepada masyarakat setempat tentang prosedur menghadapi bencanan banjir.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Dapat meningkatkan kesedaran terhadap bencana banjir untuk sentiasa bersiapsedia untuk menghadapinya.
• Menerangkan dengan teliti langkah-langkah untuk menghadapi bencana banjir.
• Memberi perhatian kepada komuniti cara untuk melaporkan keadaan banjir dengan betul.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :