KUIZ KLIK DENGAN BIJAK DAN PENGENALAN PENGGUNAAN KOMPUTER

Aktiviti terkini | 29 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kok Lanas

Tujuan :
• Boleh menaikkan imej dan kredibiliti PI1M Kok Lanas.
• Menggalakkan pengunjung untuk sentisa datang ke Pi1m Kok Lanas.
• Meningkatkan kemahiran penggunaan komputer kepada pelajar.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Mengeratkan hubungan antara ahli dan memantapkan lagi perkembangan Pi1M.
• Menarik minat pengunjung agar sentiasa menyertai program yang diadakan di Pi1m.
• Memberi imej positif dan menunjukkan penglibatan PI1M dalam aktiviti komuniti yang dijalankan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :